Gia công thanh cái đồng

220.000

Gia công thanh cái đồng chuyên dùng trong lắp đặt tủ điện, bảng điện cần độ chính xác cao