Gia công busbar

220.000

Gia công đồng thanh cái từ nguồn nguyên liệu đồng chính hãng, đảm bảo chất lượng thành phẩm